جمعه, 1 تیر 1397
منو اصلی

 

 


نگاه مسئولانه به مسئولیت اجتماعی

 


تاریخ ثبت: 1396/05/16

 

مسئولیت اجتماعی مفهومی است که با اجرای آن می توان به ایجاد یکپارچگی بین واحد های سازمان ها و موسسات از یک سو و مشارکت و حمایت آحاد مردم در مسیر توسعه پایدار دست یافت. در این خصوص لازم است مدیران علاوه بر تخصص ها و مهارت های فنی و اداری از نیازهای محیطی و اجتماعی خود آگاه بوده و در جهت حل مسائل و بحران های جامعه برنامه هایی را متناسب با فعالیت بنگاه های خود طراحی و تدوین کنند. چنانچه سازمان ها و موسسات خود را نسبت به وضعیت موجود جامعه مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت های خود برای رفع مشکلات تلاش کنند در این صورت جامعه ای سالم، شاد و هم افزا خواهیم داشت.  

مسئولیت اجتماعی مفهومی است که با اجرای آن می توان به ایجاد یکپارچگی بین واحد های سازمان ها و موسسات از یک سو و مشارکت و حمایت آحاد مردم در مسیر توسعه پایدار دست یافت. در این خصوص لازم است مدیران علاوه بر تخصص ها و مهارت های فنی و اداری از نیازهای محیطی و اجتماعی خود آگاه بوده و در جهت حل مسائل و بحران های جامعه برنامه هایی را متناسب با فعالیت بنگاه های خود طراحی و تدوین کنند. چنانچه سازمان ها و موسسات خود را نسبت به وضعیت موجود جامعه مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت های خود برای رفع مشکلات تلاش کنند در این صورت جامعه ای سالم، شاد و هم افزا خواهیم داشت.

مسئولیت اجتماعی به عنوان مجموعه تعهداتی است که سازمان به جامعه ای که در آن فعالیت می کند دارد. بنگاه ها نمی توانند از منابع ملی بهره مند شوند و صرفا به فکر تأمین منافع خود باشند. آنها مسئول هستند با رعایت کلیه اصول اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی و قانونی به منافع کلیه ذی نفعان نیز توجه داشته باشند. مسئولیت اجتماعی شرکت در پاسخگویی به پیامد ها، فعالیت هایی است که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

مسئولیت اجتماعی به عنوان مجموعه تعهداتی است که سازمان به جامعه ای که در آن فعالیت می کند دارد. بنگاه ها نمی توانند از منابع ملی بهره مند شوند و صرفا به فکر تأمین منافع خود باشند. آنها مسئول هستند با رعایت کلیه اصول اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی و قانونی به منافع کلیه ذی نفعان نیز توجه داشته باشند. مسئولیت اجتماعی شرکت در پاسخگویی به پیامد ها، فعالیت هایی است که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

 


منبع خبر:            تعداد بازدید: تعداد مطالعه:110


 

دیدگاه کاربران