دوشنبه, 23 فروردین 1400
منو اصلی

 

 

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در دیماه۹۹ منتشر شد

گزارش ارزشیابی کیفی خودروبرای دیماه سال 99 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به شرح زیرمنتشر شد.  

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها در کشور را برعهده دارد. همچنین نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین شده برای هرخودرو و براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. گزارشی که از این بررسی حاصل می‌شود هرماه به وزارت صمت ارائه می‌گردد. فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها به منظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی شده است. همچنین در ارزشیابی کیفی، خودرو از نظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار می‌گیرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل‌های موجود، خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا 5 ستاره کیفی را برایشان در نظر می‌گیرد. هدف اصلی از این گزارش، ارتقا کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازها می‌باشد. در ادامه گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در دی‌ماه را مشاهده می‌کنید.

تعریف سطوح کیفی خودروها

 

عصر خودرو

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

 

عصر خودرو

 

 

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک

 

عصر خودرو

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران