سه‌شنبه, 8 اسفند 1402
منو اصلی

 

مرعشی: دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی

 

ردپای خالص‌سازی در اتاق بازرگانی؟

دولت با دخالت غیرقانونی در اتاق بازرگانی، به سمت تضعیف بخش خصوصی گام برمی‌دارد.  

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران گفت: دولت‌ها در ایران به طور کلی، میل دارند به اینکه همه چیز تحت کنترل خودشان باشد. دولت آقای رئیسی هم از این جهت پیروی کرد. برخی از دولت‌ها این توانایی را داشتند که برای هدایت انتخاب رئیس اتاق بازرگانی، یک دخالت ارشادی یا غیرمستقیم داشته باشند. دولت آقای رئیسی به دلیل آنکه توان تاثیرگذاری کمی به طور کلی داشت، به ابزارهای غیرقانونی متوسل شد.
به گزارش روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران درباره برکناری حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی با مداخله دولت گفت: خیلی روشن است، در واقع دولت‌ها در ایران به طور کلی، میل دارند به اینکه همه چیز تحت کنترل خودشان باشد. دولت آقای رئیسی هم از این جهت پیروی کرد. برخی از دولت‌ها این توانایی را داشتند  که برای هدایت انتخاب رئیس اتاق بازرگانی، یک دخالت ارشادی یا غیرمستقیم داشته باشند. دولت آقای رئیسی به دلیل آنکه توان تاثیرگذاری کمی به طور کلی داشت، به ابزارهای غیرقانونی متوسل شد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای بخش خصوصی را علنا از کار انداخته است.
وی در پاسخ به این سوال که این اقدام چه تاثیری در وضعیت اتاق بازرگانی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان هیئت‌های اتاق‌ بازرگانی در استان‌ها از جناح دولت نیستند، قاعدتا دولت با این کار نتیجه مطلوبی نخواهد گرفت و فقط در جهت تضعیف بخش خصوصی گام برداشت.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در پاسخ به این سوال که آیا برکناری سلاح‌ورزی را می‌توان از مصادیق خالص‌سازی قلمداد کرد، گفت: ظاهرا پروسه خالص‌سازی فراتر از این حرف‌ها است و می‌تواند دارای چنین ابعادی هم باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ابعاد پشت پرده این ماجرا گفت: پشت پرده‌ای وجود ندارد و همه چیز رو است. تمامیت‌خواهی در دولت‌ها همیشه بوده و الان هم هست.

منبع خبر: