دوشنبه, 1 مرداد 1403
منو اصلی

 

شرکت عمران ارگ 
این شرکت در سال 1372 تاسیس و هدف از ایجاد آن مدیریت و بهره برداری پروژه و تصدی منطقه اقتصادی ارگ جدید به عنوان سازمان مسئول ومدیریت جذب سرمایه و توسعه فعالیتهای صنعتیو،توریستی و کشاورزی بوده است . از آنجا که درمراحل نخست لزوم ایجاد امکانات زیربنایی به شدت احساس می شدعمده وظایف شرکت عمران ارگ درابتدای تاسیس ایجاد امکانات زیربنایی اولیه شامل آماده سازی اراضی ،ایجاد راههای دسترسی و ارتباطی،تامین آب و برق و تاسیس امکانات مسکونی با هدف تجهیز سایت پشتیبانی منطقا ویژه بعنوان شهرک ارگ جدید و جذب نیروهای متخصص بوده است . به همین منظور این شرکت برای اجرای طرحهای خود از ابتدای تاسیس تاانتهای سال 84 بیش از 340میلیارد ریال درارگ جدید سرمایه گذاری کرد که این روند کماکان استمرار دارد .بخشی ازسرمایه گزاری انجام شده به شرح زیر است :
راه سازی محوطه و پیاده سازی ،فنس کشی شهرک ،برق رسانی و تامین روشنایی معابر ،ایجاد امکانات مخابراتی ،ایجادفضای شبز ،تاسیس پایانه راه آهن ،ایجاد واحد انتظامات ،نصب دوربینهای مداربسته ،ایجاد واحد آتش نشانی ،احداث مسجد و تاسیس نمازخانه و ساخت واحدهای تجاری اداری ، واحدهای مسکونی ،سوله های صنعتی ،تالارهای همایش.

 بازدید:10166