یکشنبه, 3 تیر 1403
منو اصلی

 

شرکت کادک 

شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) به عنوان بازوی اجرایی گروه صنایع خودرو سازی کرمان در ساخت داخل تأمین قطعات خودروهای تولیدی فعالیت دارد.

تیم مهندسی مجرب و متخصص کادک با استفاده از ظرفیت شبکه قطعه سازی و توانمندی تولیدکنندگان داخلی، تحقق ساخت داخل خودروهای تولیدی گروه را به حداکثر قابل دستیابی می رساند.

تدوین شناسنامه های فنی و استاندارد سازی به همراه ارزیابی پیمانکاران و استقرار تیم های مدیریت کیفیت، خرید قطعات و مجموعه های خودرویی با کیفیت اصلی را تضمین می کند.

 بازدید:23039