یکشنبه, 3 تیر 1403
منو اصلی

 

 

دومین همایش آموزشی امدادگران کرمان موتور

دومین همایش آموزشی امداد کرمان موتور در سال ١٤٠٢ با اهداف "رشد رفتار سازمانی تکنیسین های امداد، بهبود راهکارهای ارتباط با امدادخواهان، به روزرسانی دانش فنی پرسنل کرمان موتور در حوزه خودروهای برقی و آمادگی جهت اجرای مطلوب طرح امداد نوروزی ۱۴۰۳" طی روزهای یکم تا دوم بهمن ماه برگزار شد.  
منبع خبر: