دوشنبه, 1 مرداد 1403
منو اصلی

 

 

٥ راه حل براى افزایش طول عمر برف پاک کن

برف پاک کن خودرو پس از گذشت مدتى کهنه و فرسوده مى شود. زمانى که خودرو در هواى برفى پارک شده است تیغه هاى برف پاک کن را بلند کنید، همچنین تیغه ها بشویید تا طول عمر آنها افزایش یابد.  

ممکن است احساس کنید که تیغه ى برف پاک کن خودرو را بیشتر از چیزى که انتظار دارید تعویض مى کنید. آیا تیغه ى برف پاک کن را سال گذشته عوض کردید و الان شیشه را تمیز نمى کند و فرسوده شده است و احتیاج به تعویض دارد؟ اگرچه هزینه ى تعویض تیغه هاى برف پاک کن زیاد نیست، اما بهتر است با انجام دادن چند توصیه  طول عمر برف پاک کن را افزایش دهید.

در ادامه ٥ راه حل براى افزایش طول عمر تیغه ى برف پاک کن آمده است.

١-زمانى که خودرو را در بارش برف پارک مى کنید تیغه هاى برف پاک کن را بلند کنید. شاید این کار به نظر غیر ضرورى بیاید. اما در واقع شما با این کار در حفظ تیغه ى برف پاک کن و هزینه هاى اضافى جلوگیرى مى کنید. زمانى که برف بر روى شیشه ى جلو مى نشیند، مخصوصاً زمانى که خودروى شما هنوز گرم است، این گرما باعث آب شدن برف مى شود و زمانى که خودرو سرد شود این برف هاى آب شده دوباره یخ مى زنند. در این حالت تیغه ى برف پاک یخ مى زند و زمانى که شما مى خواهید از برف پاک کن استفاده کنید چون تیغه ى برف پاک کن یخ زده است لبه ى لاستیکى آن کنده مى شود و آسیب مى بیند. در نتیجه برف پاک کن شیشه را به خوبى تمیز نمى کند و احتیاج به تعویض خواهد داشت.

٢-شیشه ى یخ زده را با برف پاک کن پاک نکنید. در زمستان بعضى افراد سعى مى کنند که شیشه ى جلوى یخ زده به کمک برف پاک کن تمیز کنند. زمانى که این کار را مى کنید یخ روى شیشه به پلاستیک تیغه ى برف پاک کن صدمه مى زند. این کار باعث پارگى قسمت پلاستیکى مى شود و برف پاک کن نمى تواند شیشه را به خوبى تمیز کند و باید تعویض شوند.

٣-تمیز کردن تیغه هاى برف پاک کن با مواد شوینده. در حالى که تیغه ى برف پاک کن همچنان کار مى کند و شیشه را به خوبى تمیز مى کند، آنها توسط خاک و آلودگى هاى موجود کثیف مى شوند. این آلودگى ها به لبه ى پلاستیکى برف پاک کن مى چسب و نه تنها باعث خراب شدن قسمت پلاستیکى تیغه برف پاک کن مى شوند بلکه مى توانند بر روى شیشه ى خودرو نیز اثر بد بگذارند و بر روى آن ایجاد خراش کنند. از یک پارچه ى تمیز همراه با مواد شوینده استفاده کنید و تیغه ها را تمیز کنید. این کار باعث افزایش طول عمر تیغه ها مى شود.

٤- خودرو را در سایه پارک کنید. اگرچه این امکان وجود ندارد که همیشه در زیر سایه خودرو را پارک کنید، اما اگر مى توانید این کار را انجام دهید. این کار براى تمام بخش هاى خودروى شما خوب است، حتى برف پاکن. زمانى که قسمت پلاستیکى تیغه برف پاک کن گرم مى شود، قسمتى از خاصیت انعطاف پذیرى خود را از دست مى دهد و در واقع خشک مى شود و سخت و شکننده مى شود. تیغه هایى که سخت و شکننده مى شوند نمى توانند به خوبى شیشه را تمیز کنند.

٥- از تیغه ى برف پاک کن زمانى که شیشه خشک است استفاده نکنید. هدف استفاده از برف پاک کن پاک کردن برف و باران و مواد شونده از روى شیشه خودرو است. این تیغه ها براى زمانى که شیشه خشک است طراحى نشده اند. زمانى که شما از آنها بر روى شیشه ى خشک استفاده مى کنید صداى جیر جیر مى دهند. این صدا نشان مى دهد که پلاستیک تیغه ى برف پاک کن در حال سائیده شدن و فرسایش است. همچنین باعث مى شود که ذراتى که بر روى شیشه قرار دارند بر روى آن ایجاد خراش کنند. اگر باران یا برف نمى آید، اول بر روى شیشه آب اسپرى کنید سپس از برف پاک کن استفاده کنید.

منبع خبر: