دوشنبه, 1 مرداد 1403
منو اصلی

 

 

نزدیک به سی هزار خانوار به خاطر تو امرار و معاش می کنند، دعایشان پشت و پناهت

تفاوت ملموسی وجود دارد بین شهرت و محبوبیت، مشهور بودن کار سختی نیست با هر کار خاص و حتی مغایر با عرف هم میتوان مشهور بود.  

منبع خبر: