پنجشنبه, 24 خرداد 1403
منو اصلی

 

 

ساخت مخزن گاز خودرو با پوست گردو!

مواد موجود در پوست گردو و بادام، در کنار مواد دیگر با استفاده از فناوری نانو، در ساخت مخازن ANG به کار می رود و در نهایت مخازنی برای خودروهای گازسوز تولید می شود که چندین برابر سبک تر از مخازن فعلی CNG است.  

ایران اکنون پس از دو کشور امریکا و ژاپن سومین کشوری است که تکنولوژی طراحی و ساختد مخازن ANG را در اختیار دارد.

مطالعه بر روی تکنولوژی ANG، دستیابی به دانش فنی جاذب نانو در تکنولوژی ANG و ساخت مخزن ANG از سال 1382 در ایران کلید خورد و در شرایطی که دو کشور امریکا و ژاپن به تحقیق روی این تکنولوژی ورود کرده بودند و به هیچ وجه حاضر به ارائه دانش به ایران نشدند، متخصصان کشورمان توانستند با تکیه بر دانش بومی و استفاده از تجهیزات داخلی، به تکنولوژی ANG دست یابند.

با استفاده از این دانش می توانیم همان میزان گازی که در مخازن CNG ذخیره می‌شود را با یک ششم فشار CNG در مخازن ANG ذخیره کنیم که بدین طریق هم می توان گاز را در شرایط ایمن به نقاط دوردست ارسال کرد و هم می‌توان به عنوان مخازن سوخت خودروها از این تکنولوژی بهره گرفت.

استفاده از این تکنولوژی در مخازن خودروها و ایجاد خودروهای گازسوز با مخزن ANG در دستور کار متخصصان بخش سوخت کشور است. نکته جالب توجه در ساخت این مخزن گاز، استفاده از فناوری نانو و استفاده از مواد اولیه ای چون پوست گردو و پوست بادام است. به عبارتی، مواد موجود در پوست گردو و بادام، در کنار مواد دیگر با استفاده از فناوری نانو، در ساخت مخازن ANG به کار می رود و در نهایت مخازنی برای خودروهای گازسوز تولید می شود که چندین برابر سبک تر از مخازن فعلی CNG است.

منبع خبر: