پنجشنبه, 24 خرداد 1403
منو اصلی

 

 

ایربگ های زانویی چندان تاثیرگذار نیست

موسسه ایمنی IIHS در جدیدترین تحقیقات خود به تاثیرگذاری ناچیز ایربگ های تعبیه شده برای زانو پی برده است.  

کیسه های هوا مطمئنا می توانند در جلوگیری از صدمات وارده به سرنشینان هنگام تصادف کمک کنند، ولی این موضوع را هم باید مد نظر داشت که اگر یک وسیله و یا فردی در مجاورت ایربگ های ایمنی باشد و سپس عمل کند، می تواند منجر به صدمات شدیدی به افراد شود، همچون فراخوان عظیم شرکت “تاکاتا” به عنوان بزرگ ترین تولید کننده ایربگ در جهان که تحت شرایط خاصی، ایربگ های آن می توانست کشنده باشد تا کاملا بر روی خوب بودن ایربگ های ایمنی حساب باز نکنیم.

این تمام ماجرا نیست، زیرا اخیرا موسسه ایمنی IIHS آمریکا مطالعه دقیق تری بر روی ایربگ های ایمنی انجام داده است و به این نتیجه رسید که ایربگ های زانویی چندان کاربردی نبوده و در برخی شرایط صدمات بیشتری به سرنشینان داخل کابین بویژه راننده وارد می کنند.

ر مطالعه جدید این موسسه که بر روی ۴۰۰ تست تصادف و عملکرد ایربگ های زانویی انجام شده است، گفته می شود که ایربگ های ایمنی زانو هیچ تاثیری در افزایش ایمنی و جلوگیری از صدمه دیدن راننده نداشته است و در برخی موارد حتی می تواند به پای سرنشینان جلو آسیب وارد کند.

موسسه ایمنی IIHS همچنین اضافه می کند که اطلاعات جمع آوری شده از ۱۴ ایالت مختلف آمریکا نشان می دهد که ایربگ های زان تاثیرچندانی در افزایش ایمنی سرنشینان نداشته اند و در بین تصادفات شکل گرفته، تنها ۰٫۵ درصد شاهد تاثیرگذاری آنان بودیم که به هیچ عنوان آمار چشمگیری نیست.

با این حال تاثیر ناچیز آن در برابر صدمات احتمالی به پای رانندگان بسیار بهتر از نبود آن خواهد بود و همچنین در هنگام تصادف می تواند بدن راننده را عقب نگه داشته و از فشار آمدن بیشتر به قفسه سینه راننده جلوگیری کند.

منبع خبر: