پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1401
منو اصلی

 

از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 

رده بندی کیفی خودروها در آذرماه منتشر شد

- شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI رده بندی کیفی خودروها در آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد. نتایج این گزارش تغییر خاصی نسبت به گزارش آبان ماه را نشان نمی دهد و تنها چند خودرو بعد از غیبت در آمار تولید آبان ماه، به جمع بررسی کیفی آذرماه بازگشته اند.  

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروها  در کشور را برعهده دارد. این شرکت نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین شده برای هرخودرو، براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. گزارشی که از این بررسی‌ حاصل می‌شود را هرماه به وزارت صمت ارائه می‌کند. فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها به منظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو به وسیله هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی شده است. گفتنی است در ارزشیابی کیفی، خودرو از نظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار می‌گیرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل‌های موجود، خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی، مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین 1 تا 5 ستاره کیفی را به آنها اختصاص می‌دهد. هدف اصلی از این گزارش، ارتقا کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازها است.

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش وانت

 

عصر خودرو

 

 

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

 

عصر خودرو

 

 

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک

 

عصر خودرو

 

 

 

منبع خبر: