چهارشنبه, 16 آذر 1401
منو اصلی

 

اطلاعیه روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو.

 

فراخوان استخدام راننده برای شرکت حمل و نقل کرمان خودرو وابسته به صنایع خودرو سازی کرمان

چگونگی واگذاری و شرایط احراز راتنندگان متقاضی اجاره به شرط تملیک کامیون های کشنده شرکت حمل و نقل کرمان خودرو به شرح زیر میباشد..  

منبع خبر: روابط عمومی صنایع خودرو سازی کرمان