سه‌شنبه, 29 آبان 1397
منو اصلی

 

 

اتوبوسی که ۲۰ ثانیه‌ای شارژ می شود

یکی از دانشگاه‌های سنگاپور اتوبوسی ساخته که فرآیند شارژ آن ۲۰ ثانیه طول می‌کشد.  

 این وسیله نقلیه با هر شارژ می‌تواند مسافت ۳۰ کیلومتر را طی کند. دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور مشغول آزمایش یک اتوبوس الکتریکی است که شارژ آن فقط ۲۰ ثانیه طول می‌کشد. این اتوبوس که NTU-Blue Solutions Flash Shuttle نام گرفته ۲۲ صندلی دارد و شرکتBlueSGآن را ساخته است. البتهNTU-Blue Solutions Flash Shuttle مجهز به باتری است و در صورت نیاز با کمک آن می‌تواند ۳۰ کیلومتر طی کند. اما در درجه اول برای حرکت از نیرویالکتریسیته ابرمخزن‌هایی کمک می‌گیرد که طی ۲۰ ثانیه شارژ می‌شوند. فرآیند شارژ در ایستگاه‌های اتوبوس و هنگام سوار و پیاده شدن مسافرانانجام می‌شود. فرآیند شارژ به وسیله یک بخش اتصال تلسکوپی انجام می‌شود. اتوبوس با هر بار شارژ می‌تواند فقط ۲ کیلومتر طی کند. به همین دلیل ایستگاه‌های اتوبوس با توجه به این موضوع ساخته شده‌اند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران