پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1401
منو اصلی

 

برای دومین سال متوالی

 

صدور تاییدیه ممیزی خارجی ایزو ۹۰۰۱شرکت آرمان الکتریک ارگ

ارزیابی چندین فرآیند مهم ممیزی در دفتر مرکزی و کارخانجات‌ درخت سیم و محصولات الکترونیکی که هر یک در شناسایی صحیح نقاط ضعف و قوت سیستم شرکت آرمان الکتریک، تاثیر بسزایی داشته است.  

گواهینامه استاندارد ISO 9001 شرکت آرمان الکتریک ارگ با تاکید بر توانمندی های داخلی توسط ممیزان شرکت گواهی دهنده ایزو، برای یک دوره یکساله دیگر تمدید شد.

مهندس ابراهیم قلمبر مدیر واحد کیفیت و سیستم های شرکت آرمان الکتریک ارگ، اعلام کرد: در این نوبت از ممیزی استاندارد بین المللی  ISO 9001 که دو روز به طول انجامید، واحدهای مختلف مدیریتی و کارگاهی در دفتر مرکزی تهران و کارخانه‌های شرکت در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم مورد ارزیابی سالیانه قرارگرفتند و در هرقسمت، توصیه‌هایی برای بهبود عملکردها و افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان نیز ارائه گردید.

مهندس قلمبر افزود: این ممیزی مراقبتی، به گونه‌ای طراحی شده بود تا در زمانی محدود، فرآیندهای بیشتری در سازمان تحت ممیزی قرار گیرند. این امر بسیار ارزشمند تلقی شده و می تواند در شناسایی صحیح نقاط ضعف و قوت سیستم، تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیر واحد کیفیت و سیستم های شرکت آرمان الکتریک ارگ تاکید کرد: خوشبختانه این ممیزی با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی مربوط به همه گیری ویروس کرونا در تمامی موقعیت‌های مورد نظر ممیزان ایزو انجام شد و واحدهای مختلف سازمانی و همچنین مدیریت ارشد سازمان، نهایت همکاری را برای انجام هر چه بهتر این ممیزی به عمل آوردند تا مجموعه سازمان بتواند از نتایج مثبت و ارزشمند این گواهینامه بین المللی در بازار مصرف محصولات آرمان الکتریک ارگ بهره‌مند شود.

لازم به توضیح است که برابرتقویم ممیزی شرکت آرمان الکتریک ارگ، ممیزی خارجی مراقبتی نوبت اول برای تمدید یکساله گواهینامه استاندارد  ISO 9001 باید در تاریخ‌های ۵ و ۶ تیر ماه ۱۴۰۰ انجام می شد که با وجود شرایط کرونایی، این ممیزی در زمان مقرر و با دقت تمام صورت پذیرفت و بر اساس نظریه نهایی سرممیز ایزو در  جلسه اختتامیه و استماع گزارش نهایی ممیزی، گواهینامه این استاندارد برای یک دوره یکساله دیگرتمدید شد. ممیزی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ هر سال در تاریخ های مشخصی انجام و یک نسخه از گزارش آن برای شرکت ذینفع ارسال می شود.

اولین گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ شرکت آرمان الکتریک ارگ در سال ۱۳۹۹ صادر و پس از آن، مقرر گردید همه ساله این شرکت مورد ممیزی مراقبتی دقیق شرکت توف قرار گیرد تا از انطباق عملکرد سازمان نسبت به الزامات بندهای استاندارد اطمینان حاصل شود.

منبع خبر: روابط عمومی